Dla Rodziców

Babyland Przedszkole publiczne - Dla Rodziców

Babyland

Organizacja

Pobyt w przedszkolu Babyland

Pobyt w przedszkolu

 

Pobyt bezpłatny w godzinach 8:00–13:00. 

Pobyt za 1 zł (każda rozpoczęta godzina) w godzinach 7:00–8:00 oraz 13:00–17:00

60 zł wynosi opłata dodatkowa za odbiór dziecka z przedszkola po godzinie 17:00.

Koszt wyżywienia w przedszkolu Babyland

Koszt wyżywienia 

 

Koszt dziennego wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 18 zł (dieta 19,50 zł).

Koszt podręczników ustalany na początku każdego roku szkolnego.

Rozliczenie miesiąca w przedszkolu Babyland

Rozliczenie miesiąca

 

Rozliczenie danego miesiąca jest indywidualnie wyliczane i otrzymujecie Państwo kartkę z poszczególnymi kwotami do opłaty.

Dyżur wakacyjny w przedszkolu Babyland

Dyżur wakacyjny

 

Przedszkole w miesiącu lipcu jest nieczynne. Dyżur wakacyjny w placówce odbywa się w sierpniu.

Oferta

Zajęcia z podstawy programowej:

 

  • zajęcia dydaktyczne

  • gimnastyka korekcyjna

  • rytmika

  • angielski

Zajęcia dodatkowe:

 

  • warsztaty techniczne

  • spotkania ze sztuką

  • kodowanie – matematyka

  • teatrzyki

  • warsztaty z udziałem zwierząt

Przedszkole czynne:

 

poniedziałek - piątek

7:00 – 17:00

 

Rekrutacja:

 

rekrutacje-jozefow.pzo.edu.pl

 

 

Dla Rodziców - Oferta

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Proces rekrutacji

Rozpoczęcie rekrutacji 04.03.2024 r. - 15.04.2024 r. do godziny 15:00 za pomocą systemu elektronicznego
rekrutacje-jozefow.pzo.edu.pl

 

Wybieramy Przedszkole Publiczne Babyland jako przedszkole pierwszego wyboru. Następnie wybór przedszkola drugiego wyboru i trzeciego wyboru. Wypełniamy wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, zaznaczając kryteria jakie spełnia dziecko i rodzina oraz dołączyć załączniki wymienione we wniosku (wszystko w formie elektronicznej).


Podpisać wniosek elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu) a następnie należy wysłać elektronicznie. Wniosek trafi do placówki pierwszego wyboru. Wydrukować wniosek już wypełniony i podpisany należy złożyć wraz za załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.


Dziecko, które nie posiada numeru Pesel należy zgłosić do Przedszkola Babyland osobiście wraz z ważnym dokumentem (paszportem). Wtedy Przedszkole wypełni wniosek, potwierdzając tym samym dane dziecka.
 

Weryfikacja wniosków

Weryfikacja wniosków 05.04.2024 r.  po godzinie 15.00 do 15.04.2024 r. Na https://rekrutacje-jozefow.pzo.edu.pl będzie możliwość sprawdzenia, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do Przedszkola.


Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola. Istnieje możliwość złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru. Brak potwierdzenia woli w terminie do 11.04.2024 r. do godziny 15.00 jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu.

 

Jeżeli rodzice potwierdzą wolę przyjęcia dziecka do Przedszkola, dziecko zostaje przyjęte. Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 15.04.2024 r. do godziny 15.00.

Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu

Rodzice dzieci nieprzyjętych do Przedszkola mają prawo złożyć wniosek o uzasadnienie nieprzyjęcia do przedszkola, a następnie odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola. Wniosek oraz odwołanie mogą być składane poprzez elektroniczny system naboru.

Babyland - Proces rekrutacji
Babyland - Weryfikacja wniosków
Babyland - Odwołanie od decyzji o nieprzyjęciu

+ 48 728 504 651 (przedszkole)

+ 48 608 346 003 (dyrekcja)

babylandprzedszkole@gmail.com

Publiczne Przedszkole Babyland
ul. Józefa Bema 43a
05-420 Józefów

Babyland Przedszkole publiczne - Facebook

Copyright 2024. Babyland. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: PAGE IN POL

babylandprzedszkole.pl